Red. Tadeusz Woźniak (z prawej) wraz z red. dr Januszem Kowalskim, urbanistą, jednym z seniorów gdańskiego dziennikarstwa gdańskiego

Red. Tadeusz Woźniak (z prawej) wraz z red. dr Januszem Kowalskim

Red. Tadeusz Woźniak (z prawej) wraz z red. dr Januszem Kowalskim

Red. Tadeusz Woźniak (z prawej) wraz z red. dr Januszem Kowalskim, urbanistą, jednym z seniorów gdańskiego dziennikarstwa gdańskiego