ZADUSZKI 2018

Jak każdego roku zarządy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Morski oraz gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają Koleżanki i Kolegów Dziennikarzy na dziennikarskie zaduszki, które odbędą się w piątek 9 listopada o godzinie 15.

Msza św. za zmarłych dziennikarzy zostanie odprawiona w kaplicy klasztornej o. Dominikanów (budynek przylegający do czasowo zamkniętej bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku) Wejdziemy do niej przez główne wejście do klasztoru – od ulicy Lawendowej.

Prosimy o przekazanie informacji o zaduszkach wszystkim Koleżankom i Kolegom.

Na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Wesołych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku.

Niech Wam dni się rozsłoneczniają a noce pięknie księżycują

życzy Zarząd Oddziału Morskiego SD RP

Dziennikarskie Zaduszki

Zarząd Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają do wzięcia udziału w mszy św. za zmarłych dziennikarzy. Tradycyjna ceremonia w kościele św. Mikołaja w Gdańsku odbędzie się 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 15.

      Po nabożeństwie, około godz. 16 spotykamy się na koleżeńskich „wypominkach” w Tawernie MESTWIN przy ul. Straganiarskiej 20 – 22.

Jerzy Model      Oddział Morski SD RP 

Tadeusz Woźniak     SDP Oddział Gdański

Miły początek

W czwartkowe popołudnie w galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki spotkaliśmy się na noworocznym spotkaniu. Przybyłych dziennikarzy i osoby zaprzyjaźnione powitał przewodniczący Oddziału Morskiego SD RP red. Jerzy Model. Kilkadziesiąt osób – koleżanek i kolegów z naszego stowarzyszenia oraz reprezentacja SDP wraz z prezesem gdańskiego oddziału tej organizacji Tadeuszem Woźniakiem, a także członek honorowy SD RP Tadeusz Fiszbach w miłej atmosferze wzniosło toast za pomyślność wszystkich w rozpoczętym nowym roku.

Spotkanie to było okazją do uhonorowania okolicznościowymi dyplomami koleżanki i kolegów obchodzących w 2017 roku „okrągłe” rocznice urodzin. Otrzymali je – wraz z nieodzownym załącznikiem każdego dyplomu, czyli dokumentem „dezyderata na stare lata” – red. Grażyna Bral, red. Krystyna Celichowska, red. Paweł Kowalski, red. Marian Podgóreczny oraz red. Jerzy Waczyński.

DZIENNIKARSKIE ZADUSZKI

      Zarząd Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają do uczestnictwa w mszy św. za zmarłych dziennikarzy. Tradycyjna ceremonia w kościele św. Mikołaja w Gdańsku odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 15.

      Po nabożeństwie, około godz. 16 spotykamy się na koleżeńskich „wypominkach”, tym razem w Domu Aktora przy ul. Straganiarskiej 55/56 (niemal  naprzeciwko znanej nam Tawerny Mestwin). Będzie trochę ciaśniej, ale jak zawsze sympatycznie.

Jerzy Model   Oddział Morski SD RP

Tadeusz Woźniak   Oddział Gdański SDP

(tk)

Odeszła Grażyna Murawska

15 sierpnia 2016 roku odeszła od nas redaktor Grażyna Murawska – sekretarz Oddziału Morskiego SDRP w Gdańsku.

Grażyna Bodzioch, Maria Rawska, GeM, GM, Marina Vimpel. Dziennikarz, reporter, publicysta. Ur. 1 stycznia 1937 r. w Krakowie.

Studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego (studia nieukończone).

Reporter, publicysta w „Kurierze Szczecińskim” (1954–1956); Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1957–1958); Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu (1960–1963); „Expressie Ilustrowanym” w Łodzi (1964–1967); „Tygodniku Morskim” (1968–974); tygodniku „Czas” (1975–1981); tygodniku „Wybrzeże” (1982–1992); tygodniku „Morze i Ziemia” w Szczecinie (1993–1995). Stale współpracowała z redakcją miesięcznika „Polska” (1983–1984) i „Gazetą Wyborczą” (1992–2001). Liczne publikacje na łamach prasy codziennej w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Łodzi oraz w miesięcznikach „Morze”, „Żagle” „Namiary” „Kurier Morski”, „The Coastal Times” i „Wspak”.

Autorka specjalizująca się w problematyce żeglugi, okrętownictwa, sądownictwa morskiego. Opublikowała kilkadziesiąt sylwetek wybitnych ludzi morza. Wydarzeniem prasowym, zwłaszcza w środowisku ludzi morza, stał się opublikowany w tygodniku „Wybrzeże” cykl pt. „Śmierć kapitanów”, na temat zagadkowych zgonów dowódców statków w podróżach morskich. Znaczącą częścią Jej dorobku dziennikarskiego są publikacje popularyzujące żeglarstwo morskie. Autorka kilku tomów z cyklu „Miniatury Morskie” („Batory” – Lucky Ship”, „Opsail 1972”, „Opsail 1974”) oraz trzynastu reportaży o tematyce morskiej zamieszczonych w „Expressie Reporterów”.

Współautorka albumu  „Gdzie latarnie morskie migocą” (1998). Jej reportaże zamieszczono w wielu książkowych publikacjach zbiorowych o tematyce morskiej i żeglarskiej.

Wyróżniona złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1974). Zasłużony Działacz Żeglarstwa (1976) oraz innymi odznakami i wyróżnieniami honorowymi.

W SDP w latach 1955–1982, członek Klubu Publicystów Morskich. W SDRP od 1987 roku, wielokrotnie we władzach Oddziału Morskiego i Klubu Publicystów Morskich.

Cześć Jej pamięci!

 

 

Minęły cztery lata…

    … i spotykamy się we wtorek 10 maja o godzinie 16-tej w Galerii Punkt (u. Chlebnicka 2) na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Morskiego SD RP w Gdańsku. Do Szanownych Członkiń i Członków Stowarzyszenia zostały rozesłane listownie oraz e-mailem zaproszenia zawierające proponowany porządek tego ważnego zgromadzenia.

Podczas obrad będzie możliwe nabycie drugiego wydania „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza”.

 

W miłej atmosferze

Kilkadziesiąt osób – członkowie Oddziału Morskiego SD RP, ich rodziny oraz zaproszeni goście – spotkało się 14 stycznia w sali galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na noworocznym spotkaniu. Przewodniczący zarządu Oddziału Morskiego Stowarzyszenia red. Jerzy Model serdecznie powitał przybyłych. Wśród nich znaleźli się jubilaci, którzy w tym roku kończą … Nic nie kończą! Obchodzą okrągłe rocznice urodzin! Oby obchodzili kolejne, w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Dostojnymi Jubilatami są koleżanki i koledzy: Barbara Dobraczyńska, Teresa Zwierzchowska, Maria Łaszkiewicz, Albert Gochniewski, Józef Królikowski, Jacek Mach, Bohdan Sienkiewicz. Wszystkim obecnym i nieobecnym Członkom SD RP, ich rodzinom oraz przyjaciołom Oddziału Morskiego Stowarzyszenia  red. Model złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2016 roku.. Po okolicznościowym toaście zaczęła się nieoficjalna część spotkania, czyli pogawędki przy lampce wina i znakomitych ciastach – m.in. znakomitych wypiekach pań Deręgowskich.

Na spotkaniu pojawiła się również ekipa telewizyjna francusko-niemieckiego kanału telewizyjnego ARTE realizująca program o naszym kraju dla programu VOX POP. Red. John Paul Lepers był żywo zainteresowany ostatnimi zmianami w polskich mediach publicznych budzącymi ogromne zainteresowanie w środowiskach dziennikarskich w krajach UE. Entuzjazmu dla nich wśród nas nie znalazł. Ale to jest odrębny temat, do którego jeszcze na tej stronie wrócimy, a od którego nikt z nas korzystający z mediów do tej pory publicznych nie ucieknie…

tk

Spotkanie_Noworoczne