Miły początek

W czwartkowe popołudnie w galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki spotkaliśmy się na noworocznym spotkaniu. Przybyłych dziennikarzy i osoby zaprzyjaźnione powitał przewodniczący Oddziału Morskiego SD RP red. Jerzy Model. Kilkadziesiąt osób – koleżanek i kolegów z naszego stowarzyszenia oraz reprezentacja SDP wraz z prezesem gdańskiego oddziału tej organizacji Tadeuszem Woźniakiem, a także członek honorowy SD RP Tadeusz Fiszbach w miłej atmosferze wzniosło toast za pomyślność wszystkich w rozpoczętym nowym roku.

Spotkanie to było okazją do uhonorowania okolicznościowymi dyplomami koleżanki i kolegów obchodzących w 2017 roku „okrągłe” rocznice urodzin. Otrzymali je – wraz z nieodzownym załącznikiem każdego dyplomu, czyli dokumentem „dezyderata na stare lata” – red. Grażyna Bral, red. Krystyna Celichowska, red. Paweł Kowalski, red. Marian Podgóreczny oraz red. Jerzy Waczyński.

DZIENNIKARSKIE ZADUSZKI

      Zarząd Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają do uczestnictwa w mszy św. za zmarłych dziennikarzy. Tradycyjna ceremonia w kościele św. Mikołaja w Gdańsku odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 15.

      Po nabożeństwie, około godz. 16 spotykamy się na koleżeńskich „wypominkach”, tym razem w Domu Aktora przy ul. Straganiarskiej 55/56 (niemal  naprzeciwko znanej nam Tawerny Mestwin). Będzie trochę ciaśniej, ale jak zawsze sympatycznie.

Jerzy Model   Oddział Morski SD RP

Tadeusz Woźniak   Oddział Gdański SDP

(tk)

Odeszła Grażyna Murawska

15 sierpnia 2016 roku odeszła od nas redaktor Grażyna Murawska – sekretarz Oddziału Morskiego SDRP w Gdańsku.

Grażyna Bodzioch, Maria Rawska, GeM, GM, Marina Vimpel. Dziennikarz, reporter, publicysta. Ur. 1 stycznia 1937 r. w Krakowie.

Studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego (studia nieukończone).

Reporter, publicysta w „Kurierze Szczecińskim” (1954–1956); Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1957–1958); Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu (1960–1963); „Expressie Ilustrowanym” w Łodzi (1964–1967); „Tygodniku Morskim” (1968–974); tygodniku „Czas” (1975–1981); tygodniku „Wybrzeże” (1982–1992); tygodniku „Morze i Ziemia” w Szczecinie (1993–1995). Stale współpracowała z redakcją miesięcznika „Polska” (1983–1984) i „Gazetą Wyborczą” (1992–2001). Liczne publikacje na łamach prasy codziennej w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Łodzi oraz w miesięcznikach „Morze”, „Żagle” „Namiary” „Kurier Morski”, „The Coastal Times” i „Wspak”.

Autorka specjalizująca się w problematyce żeglugi, okrętownictwa, sądownictwa morskiego. Opublikowała kilkadziesiąt sylwetek wybitnych ludzi morza. Wydarzeniem prasowym, zwłaszcza w środowisku ludzi morza, stał się opublikowany w tygodniku „Wybrzeże” cykl pt. „Śmierć kapitanów”, na temat zagadkowych zgonów dowódców statków w podróżach morskich. Znaczącą częścią Jej dorobku dziennikarskiego są publikacje popularyzujące żeglarstwo morskie. Autorka kilku tomów z cyklu „Miniatury Morskie” („Batory” – Lucky Ship”, „Opsail 1972”, „Opsail 1974”) oraz trzynastu reportaży o tematyce morskiej zamieszczonych w „Expressie Reporterów”.

Współautorka albumu  „Gdzie latarnie morskie migocą” (1998). Jej reportaże zamieszczono w wielu książkowych publikacjach zbiorowych o tematyce morskiej i żeglarskiej.

Wyróżniona złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” (1974). Zasłużony Działacz Żeglarstwa (1976) oraz innymi odznakami i wyróżnieniami honorowymi.

W SDP w latach 1955–1982, członek Klubu Publicystów Morskich. W SDRP od 1987 roku, wielokrotnie we władzach Oddziału Morskiego i Klubu Publicystów Morskich.

Cześć Jej pamięci!

 

 

Minęły cztery lata…

    … i spotykamy się we wtorek 10 maja o godzinie 16-tej w Galerii Punkt (u. Chlebnicka 2) na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Morskiego SD RP w Gdańsku. Do Szanownych Członkiń i Członków Stowarzyszenia zostały rozesłane listownie oraz e-mailem zaproszenia zawierające proponowany porządek tego ważnego zgromadzenia.

Podczas obrad będzie możliwe nabycie drugiego wydania „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza”.

 

W miłej atmosferze

Kilkadziesiąt osób – członkowie Oddziału Morskiego SD RP, ich rodziny oraz zaproszeni goście – spotkało się 14 stycznia w sali galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na noworocznym spotkaniu. Przewodniczący zarządu Oddziału Morskiego Stowarzyszenia red. Jerzy Model serdecznie powitał przybyłych. Wśród nich znaleźli się jubilaci, którzy w tym roku kończą … Nic nie kończą! Obchodzą okrągłe rocznice urodzin! Oby obchodzili kolejne, w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Dostojnymi Jubilatami są koleżanki i koledzy: Barbara Dobraczyńska, Teresa Zwierzchowska, Maria Łaszkiewicz, Albert Gochniewski, Józef Królikowski, Jacek Mach, Bohdan Sienkiewicz. Wszystkim obecnym i nieobecnym Członkom SD RP, ich rodzinom oraz przyjaciołom Oddziału Morskiego Stowarzyszenia  red. Model złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2016 roku.. Po okolicznościowym toaście zaczęła się nieoficjalna część spotkania, czyli pogawędki przy lampce wina i znakomitych ciastach – m.in. znakomitych wypiekach pań Deręgowskich.

Na spotkaniu pojawiła się również ekipa telewizyjna francusko-niemieckiego kanału telewizyjnego ARTE realizująca program o naszym kraju dla programu VOX POP. Red. John Paul Lepers był żywo zainteresowany ostatnimi zmianami w polskich mediach publicznych budzącymi ogromne zainteresowanie w środowiskach dziennikarskich w krajach UE. Entuzjazmu dla nich wśród nas nie znalazł. Ale to jest odrębny temat, do którego jeszcze na tej stronie wrócimy, a od którego nikt z nas korzystający z mediów do tej pory publicznych nie ucieknie…

tk

Spotkanie_Noworoczne

Na szerokich wodach…

Spotkanie promocyjne drugiej edycji „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” odbywające się w siedzibie gościnnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w gdańskim Ratuszu Staromiejskim zgromadziło ponad 80 osób. Wśród nich znaleźli się członkowie stowarzyszeń dziennikarskich – Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, dziennikarze niestowarzyszeni, a także szefowie i przedstawiciele pomorskich mediów. I tak „Słownik …” wypłynął na szerokie wody…

Po powitaniu przybyłych, a wśród nich – sekretarza generalnego SD RP kol. Andrzeja Maślankiewicza, b. wicemarszałka Sejmu RP Tadeusza Fiszbacha (honorowego członka SD RP), przedstawicieli samorządów Gdańska, Gdyni i Sopotu o pracy przy tworzeniu „Słownika…” opowiedział szef 9-osobowego zespołu redakcyjnego, prezes Oddziału Morskiego SD RP w Gdańsku red. Jerzy Model.

Wielomiesięczny trud nad uaktualnieniem pierwszej edycji słownika obejmującej lata 1945 – 2008, zgromadzenie i zredagowanie kolejnych 102 biogramów, praca nad zredagowaniem książki pozwoliły (dzięki życzliwemu wsparciu sponsorów) na opublikowanie unikatowego dzieła. Oprócz 628 not biograficznych dziennikarzy i publicystów pracujących w regionie, w prasie, mediach elektronicznych, a także – co jest nowością – w nowych mediach, w portalach publicystyczno – informacyjnych znalazły się w nim poszerzone listy nazwisk członków zespołów redakcyjnych najpopularniejszych bądź opiniotwórczych pomorskich mediów funkcjonujących przed i po 1989 roku. Znalazła się tu również lista zmarłych dziennikarzy (lata 1945 – 2014). Noty biograficzne zbierano i opracowywano ze szczególną starannością i obiektywizmem. Kryteria, których spełnienie dawało miejsce w „Słowniku…” to przepracowanie w zawodzie dziennikarskim co najmniej pięciu lat lub trwały, znaczący dorobek publicystyczny. Nie udało się, niestety, pozyskać danych od części osób, które nie odesłały ankiet lub z którymi nie można było nawiązać kontaktów z powodu zmiany miejsca zamieszkania czy odejścia z zawodu, stąd nie wszystkie osoby, których biogramy powinny tu być, można w słowniku odnaleźć.

Red. Tadeusz Woźniak – prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podziękował wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu „Słownika…”. Oprócz zespołów redakcyjnych I i II edycji (Jerzy Model – szef, członkowie: Grażyna Bral, Marzena Burczycka-Woźniak, Janusz Deręgowski, Henryka Dobosz-Kinaszewska, Alina Kietrys, Jerzy Koziarski, Andrzej Malinowski, Tomasz Krankowski, Grażyna Murawska, Jerzy Waczyński, Janusz Wikowski, Tadeusz Woźniak) słowa uznania należą się twórcy projektu okładki Stanisławowi Ruszkowskiemu, korektorkom – paniom: Ewie Deręgowskiej i Ewie Podsiadłowskiej, a także panu Markowi Rudowskiemu (opracowanie typograficzne) i panu Piotrowi Modelowi, który wybrał i zeskanował zdjęcia pochodzące ze zbiorów prywatnych, archiwum „Dziennika Bałtyckiego” i Agencji Kosycarz Foto Press. Druk na kredowym papierze i oprawę (twarda, lakierowana okładka) 300-stronicowej książki solidnie wykonała Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z oo. z Pelplina.

O historii prasy na Pomorzu, jej osiągnięciach i kłopotach w minionym 70-leciu mówił medioznawca z Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr hab. Wiktor Pepliński. Pokreślił, że mimo znaczących ograniczeń w wykonywaniu zawodu dziennikarza (cnezura) wielu publicystów i dziennikarzy wykonywało swoje obowiązki rzetelnie. Potrafili również wykorzystywać pewne poluzowanie rygorów w okresach społecznych niepokojów – w 1956 r., w latach 1980 – 81. Prof.W. Pepliński zwrócił również uwagę na unikatowość „Słownika…”. Zarówno obszerny zbiór biogramów jak i lista zespołów redakcyjnych ujęte w tej publikacji są bardzo przydatnym narzędziem dla osób zawodowo zajmujących się mediami, ich historią i dokonaniami.

Red. Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny Zarządu Głównego SD RP wyraził uznanie dla autorów i wydawców tego opracowania. Ratuje ono wiele pokoleń dziennikarzy regionu od zapomnienia, uświadamia, że media istniały i odgrywały ogromną rolę w społeczeństwie od pionierskich lat powojennych, w okresach społecznych niepokojów. Dla najmłodszego pokolenia dziennikarzy przeszłość mediów, efekty pracy poprzedników są białą kartą. Takie wydawnictwa, jak „Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” i nieliczne podobne wydawnictwa z innych regionów, czy publikowane wspomnienia dziennikarzy stanowić będą w przyszłości niekiedy jedyny ślad po wielu ludziach i ich dorobku. Dlatego zachęcał zebranych do spisania wspomnień – własnych i kolegów. Czas nieubłaganie płynie i możliwości utrwalenia pamięci o czasach minionych jest coraz mniej… Pomorski „Słownik…” ma znaczenie szczególne z innego jeszcze powodu. Jest świadectwem, że mimo różnic, jakie dzielą stowarzyszenia i praktycznie braku ich współdziałania w kwestiach zawodowych, w walce o nowe regulacje prawne (np. o nowe prawo prasowe), co boleśnie odbija się również na kondycji zawodu dziennikarza można wspólnie stworzyć coś bardzo wartościowego. To budujący przykład warty upowszechnienia, jednak trzeba do tego wiele dobrej woli, chęci współdziałania w realizacji celów istotnych dla całego środowiska.

Miłym akcentem przed kończącym spotkanie wspólnym zdjęciem jego uczestników był występ red. Bogusława Olszonowicza – śpiewającego szefa gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. M. in. przypomniał on, że po dzikiej plaży pies „Głos Wybrzeża” w pysku niósł…

„Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” będzie wkrótce dostępny w niektórych bibliotekach – publicznych i uczelnianych, a także można go nabyć w gdańskich oddziałach SD RP i SDP.

tk

Już jest!!!

Troszkę to trwało… Pierwsze wydanie „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza” obejmujące lata 1945 – 2005 ukazało się w 2008 roku. Kolegium redakcyjne dowodzone przez red. Jerzego Modela wykonało ogromną pracę zbierając i przygotowując 532 biogramy niemal trzech pokoleń pracowników gdańskiej prasy, radia i telewizji. Wkrótce przystąpiło do dalszej pracy…

Drugie wydanie „Słownika”, które właśnie opuszcza drukarnię różni się od pierwszego nie tylko ilością biogramów (jest ich 628 – zaktualizowanych i nowych), ale i formą. Twarda, tym razem niebieska okładka, kredowy papier, solidna robota drukarni robią wrażenie.

Zobaczycie to Państwo sami – już 16-go czerwca. Szczegóły – w poniższym zaproszeniu.

Do zobaczenia!

tk

zaproszenie_promocja_Słownika