W miłej atmosferze

Kilkadziesiąt osób – członkowie Oddziału Morskiego SD RP, ich rodziny oraz zaproszeni goście – spotkało się 14 stycznia w sali galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na noworocznym spotkaniu. Przewodniczący zarządu Oddziału Morskiego Stowarzyszenia red. Jerzy Model serdecznie powitał przybyłych. Wśród nich znaleźli się jubilaci, którzy w tym roku kończą … Nic nie kończą! Obchodzą okrągłe rocznice urodzin! Oby obchodzili kolejne, w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Dostojnymi Jubilatami są koleżanki i koledzy: Barbara Dobraczyńska, Teresa Zwierzchowska, Maria Łaszkiewicz, Albert Gochniewski, Józef Królikowski, Jacek Mach, Bohdan Sienkiewicz. Wszystkim obecnym i nieobecnym Członkom SD RP, ich rodzinom oraz przyjaciołom Oddziału Morskiego Stowarzyszenia  red. Model złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2016 roku.. Po okolicznościowym toaście zaczęła się nieoficjalna część spotkania, czyli pogawędki przy lampce wina i znakomitych ciastach – m.in. znakomitych wypiekach pań Deręgowskich.

Na spotkaniu pojawiła się również ekipa telewizyjna francusko-niemieckiego kanału telewizyjnego ARTE realizująca program o naszym kraju dla programu VOX POP. Red. John Paul Lepers był żywo zainteresowany ostatnimi zmianami w polskich mediach publicznych budzącymi ogromne zainteresowanie w środowiskach dziennikarskich w krajach UE. Entuzjazmu dla nich wśród nas nie znalazł. Ale to jest odrębny temat, do którego jeszcze na tej stronie wrócimy, a od którego nikt z nas korzystający z mediów do tej pory publicznych nie ucieknie…

tk

Spotkanie_Noworoczne