Minęły cztery lata…

    … i spotykamy się we wtorek 10 maja o godzinie 16-tej w Galerii Punkt (u. Chlebnicka 2) na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Morskiego SD RP w Gdańsku. Do Szanownych Członkiń i Członków Stowarzyszenia zostały rozesłane listownie oraz e-mailem zaproszenia zawierające proponowany porządek tego ważnego zgromadzenia.

Podczas obrad będzie możliwe nabycie drugiego wydania „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza”.