Miły początek

W czwartkowe popołudnie w galerii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki spotkaliśmy się na noworocznym spotkaniu. Przybyłych dziennikarzy i osoby zaprzyjaźnione powitał przewodniczący Oddziału Morskiego SD RP red. Jerzy Model. Kilkadziesiąt osób – koleżanek i kolegów z naszego stowarzyszenia oraz reprezentacja SDP wraz z prezesem gdańskiego oddziału tej organizacji Tadeuszem Woźniakiem, a także członek honorowy SD RP Tadeusz Fiszbach w miłej atmosferze wzniosło toast za pomyślność wszystkich w rozpoczętym nowym roku.

Spotkanie to było okazją do uhonorowania okolicznościowymi dyplomami koleżanki i kolegów obchodzących w 2017 roku „okrągłe” rocznice urodzin. Otrzymali je – wraz z nieodzownym załącznikiem każdego dyplomu, czyli dokumentem „dezyderata na stare lata” – red. Grażyna Bral, red. Krystyna Celichowska, red. Paweł Kowalski, red. Marian Podgóreczny oraz red. Jerzy Waczyński.