Na szerokich wodach…

Spotkanie promocyjne drugiej edycji „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” odbywające się w siedzibie gościnnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w gdańskim Ratuszu Staromiejskim zgromadziło ponad 80 osób. Wśród nich znaleźli się członkowie stowarzyszeń dziennikarskich – Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, dziennikarze niestowarzyszeni, a także szefowie i przedstawiciele pomorskich mediów. I tak „Słownik …” wypłynął na szerokie wody…

Po powitaniu przybyłych, a wśród nich – sekretarza generalnego SD RP kol. Andrzeja Maślankiewicza, b. wicemarszałka Sejmu RP Tadeusza Fiszbacha (honorowego członka SD RP), przedstawicieli samorządów Gdańska, Gdyni i Sopotu o pracy przy tworzeniu „Słownika…” opowiedział szef 9-osobowego zespołu redakcyjnego, prezes Oddziału Morskiego SD RP w Gdańsku red. Jerzy Model.

Wielomiesięczny trud nad uaktualnieniem pierwszej edycji słownika obejmującej lata 1945 – 2008, zgromadzenie i zredagowanie kolejnych 102 biogramów, praca nad zredagowaniem książki pozwoliły (dzięki życzliwemu wsparciu sponsorów) na opublikowanie unikatowego dzieła. Oprócz 628 not biograficznych dziennikarzy i publicystów pracujących w regionie, w prasie, mediach elektronicznych, a także – co jest nowością – w nowych mediach, w portalach publicystyczno – informacyjnych znalazły się w nim poszerzone listy nazwisk członków zespołów redakcyjnych najpopularniejszych bądź opiniotwórczych pomorskich mediów funkcjonujących przed i po 1989 roku. Znalazła się tu również lista zmarłych dziennikarzy (lata 1945 – 2014). Noty biograficzne zbierano i opracowywano ze szczególną starannością i obiektywizmem. Kryteria, których spełnienie dawało miejsce w „Słowniku…” to przepracowanie w zawodzie dziennikarskim co najmniej pięciu lat lub trwały, znaczący dorobek publicystyczny. Nie udało się, niestety, pozyskać danych od części osób, które nie odesłały ankiet lub z którymi nie można było nawiązać kontaktów z powodu zmiany miejsca zamieszkania czy odejścia z zawodu, stąd nie wszystkie osoby, których biogramy powinny tu być, można w słowniku odnaleźć.

Red. Tadeusz Woźniak – prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podziękował wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu „Słownika…”. Oprócz zespołów redakcyjnych I i II edycji (Jerzy Model – szef, członkowie: Grażyna Bral, Marzena Burczycka-Woźniak, Janusz Deręgowski, Henryka Dobosz-Kinaszewska, Alina Kietrys, Jerzy Koziarski, Andrzej Malinowski, Tomasz Krankowski, Grażyna Murawska, Jerzy Waczyński, Janusz Wikowski, Tadeusz Woźniak) słowa uznania należą się twórcy projektu okładki Stanisławowi Ruszkowskiemu, korektorkom – paniom: Ewie Deręgowskiej i Ewie Podsiadłowskiej, a także panu Markowi Rudowskiemu (opracowanie typograficzne) i panu Piotrowi Modelowi, który wybrał i zeskanował zdjęcia pochodzące ze zbiorów prywatnych, archiwum „Dziennika Bałtyckiego” i Agencji Kosycarz Foto Press. Druk na kredowym papierze i oprawę (twarda, lakierowana okładka) 300-stronicowej książki solidnie wykonała Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” Sp. z oo. z Pelplina.

O historii prasy na Pomorzu, jej osiągnięciach i kłopotach w minionym 70-leciu mówił medioznawca z Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr hab. Wiktor Pepliński. Pokreślił, że mimo znaczących ograniczeń w wykonywaniu zawodu dziennikarza (cnezura) wielu publicystów i dziennikarzy wykonywało swoje obowiązki rzetelnie. Potrafili również wykorzystywać pewne poluzowanie rygorów w okresach społecznych niepokojów – w 1956 r., w latach 1980 – 81. Prof.W. Pepliński zwrócił również uwagę na unikatowość „Słownika…”. Zarówno obszerny zbiór biogramów jak i lista zespołów redakcyjnych ujęte w tej publikacji są bardzo przydatnym narzędziem dla osób zawodowo zajmujących się mediami, ich historią i dokonaniami.

Red. Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny Zarządu Głównego SD RP wyraził uznanie dla autorów i wydawców tego opracowania. Ratuje ono wiele pokoleń dziennikarzy regionu od zapomnienia, uświadamia, że media istniały i odgrywały ogromną rolę w społeczeństwie od pionierskich lat powojennych, w okresach społecznych niepokojów. Dla najmłodszego pokolenia dziennikarzy przeszłość mediów, efekty pracy poprzedników są białą kartą. Takie wydawnictwa, jak „Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” i nieliczne podobne wydawnictwa z innych regionów, czy publikowane wspomnienia dziennikarzy stanowić będą w przyszłości niekiedy jedyny ślad po wielu ludziach i ich dorobku. Dlatego zachęcał zebranych do spisania wspomnień – własnych i kolegów. Czas nieubłaganie płynie i możliwości utrwalenia pamięci o czasach minionych jest coraz mniej… Pomorski „Słownik…” ma znaczenie szczególne z innego jeszcze powodu. Jest świadectwem, że mimo różnic, jakie dzielą stowarzyszenia i praktycznie braku ich współdziałania w kwestiach zawodowych, w walce o nowe regulacje prawne (np. o nowe prawo prasowe), co boleśnie odbija się również na kondycji zawodu dziennikarza można wspólnie stworzyć coś bardzo wartościowego. To budujący przykład warty upowszechnienia, jednak trzeba do tego wiele dobrej woli, chęci współdziałania w realizacji celów istotnych dla całego środowiska.

Miłym akcentem przed kończącym spotkanie wspólnym zdjęciem jego uczestników był występ red. Bogusława Olszonowicza – śpiewającego szefa gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. M. in. przypomniał on, że po dzikiej plaży pies „Głos Wybrzeża” w pysku niósł…

„Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015” będzie wkrótce dostępny w niektórych bibliotekach – publicznych i uczelnianych, a także można go nabyć w gdańskich oddziałach SD RP i SDP.

tk

Już jest!!!

Troszkę to trwało… Pierwsze wydanie „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza” obejmujące lata 1945 – 2005 ukazało się w 2008 roku. Kolegium redakcyjne dowodzone przez red. Jerzego Modela wykonało ogromną pracę zbierając i przygotowując 532 biogramy niemal trzech pokoleń pracowników gdańskiej prasy, radia i telewizji. Wkrótce przystąpiło do dalszej pracy…

Drugie wydanie „Słownika”, które właśnie opuszcza drukarnię różni się od pierwszego nie tylko ilością biogramów (jest ich 628 – zaktualizowanych i nowych), ale i formą. Twarda, tym razem niebieska okładka, kredowy papier, solidna robota drukarni robią wrażenie.

Zobaczycie to Państwo sami – już 16-go czerwca. Szczegóły – w poniższym zaproszeniu.

Do zobaczenia!

tk

zaproszenie_promocja_Słownika

 

Było bardzo miło

… na noworocznym spotkaniu Członkiń i Członków naszego stowarzyszenia. W sali galerii GTPS zebrało się kilkadziesiąt osób pragnących miło spędzić czas w towarzystwie niekiedy rzadko widywanych Koleżanek i Kolegów.

Zebranych przywitał Przewodniczący Zarządu Morskiego SD RP red. Jerzy Model. Poinformował o sprawach bieżących Stowarzyszenia, o zbliżającym się finale prac nad drugim, poszerzonym wydaniem „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015”. Następnie złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne.

Szczególnie uroczystą i wzruszającą częścią spotkania było wręczenie przez red. Modela Koleżankom i Kolegom, którzy w roku 2015 osiągają 80-tą, 85-tą, 90-tą i 95-tą rocznicę urodzin  dyplomów z podpisami Koleżanek i Kolegów.

Z okazji:

95 lat – Panu Redaktorowi Władysławowi Wojewódzkiemu;
90 lat – Pani Redaktor Wiesławie Rejnson, Panu Doktorowi Januszowi Kowalskiemu;
85 lat – Paniom Redaktor: Marii Nowik i Alicji Mach, Panom Redaktorom: Stanisławowi     Celichowskiemu, Wiktorowi Szramce,
Jarosławowi Galikowskiemu i Jerzemu Gebertowi;
80 lat – Paniom Redaktor: Danucie Kuta i Krystynie Bruehl-Sielawa,
Panom Redaktorom: Januszowi Deręgowskiemu oraz Jerzemu Modelowi
a także
Panu Marszałkowi Tadeuszowi Fiszbachowi

tk

zdjęcia autorstwa Marka Zarzeckiego

Spotkanie noworoczne

Zarząd Oddziału Morskiego SD RP serdecznie zaprasza Członkinie i Członków Stowarzyszenia na tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE, które odbędzie się 21 stycznia 2015 r. o godz. 16.00  w galerii GTPS w Gdańsku, ul. Chlebnicka 2, I p.
W programie: uścisk dłoni Prezesa Jerzego Modela, uczczenie jubilatów (po 80-tce), toasty noworoczne, wymiana myśli i tp.
Obecność na spotkaniu przyjemnie obowiązkowa  :)

Mile widziani są sympatycy Stowarzyszenia.

(tk)

WP_20150102_002

 

„Niespokojni”

„Niespokojni”  to tytuł ukazującej się właśnie w księgarniach książki naszej koleżanki redaktor Aliny Kietrys. Prezentuje ona życiorysy sześciu postaci z jednego pokolenia Lecha Bądkowskiego, Jana Karskiego, Stefana Kisielewskiego, Jacka Kuronia, Mariana Kołodzieja i Kazimierza Mocarskiego.

W imieniu Domu Wydawniczego PWN oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury zapraszamy na autorskie spotkanie, które rozpocznie się 22 stycznia (czwartek) o godzinie 18 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35 – Ratusz Staromiejski. Z Aliną Kietrys będzie rozmawiała.Anna Sobecka. Fragmenty książki zaprezentuje Joanna Kreft – Baka.

tk

e-zaproszenie

Na Nowy Rok

Spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, sukcesów zawodowych, dostatku, codziennego szczęścia, rodzinnego ciepła, radości oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

wszystkim Koleżankom i Kolegom Dziennikarzom

życzy

Zarząd Oddziału Morskiego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gdańsku

Gdańska choinka 2014DZIENNIKARSKIE ZADUSZKI

Z inicjatywy Zarządów:  Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej  oraz  Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Gdańsku 6 listopada 2014 roku odbyły się zaduszki poświęcone pamięci  zmarłych dziennikarzy. Podczas tradycyjnej ceremonii w kościele św. Mikołaja w Gdańsku przewodniczący Oddziału Morskiego SD RP Jerzy Model przypomniał sylwetki dziewięciorga Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli w minionym roku.Są to:

Eligiusz Sitek. Publicysta, socjolog. Wnikliwy badacz środowiska ludzi morza, autor pionierskich publikacji socjologicznych na temat pracy i kultury marynarzy floty handlowej. Zmarł 27 listopada 2013 roku.

Aleksandra Górna. Należała do pokolenia twórców powojennej prasy na Wybrzeżu. Dziennikarka „Kuriera Morskiego”, publicystka „Głosu Wybrzeża” i miesięcznika „Morze”. Zmarła 21 grudnia 2013 roku.

Henryk Lechowski. Dziennikarz radiowy, wieloletni redaktor naczelny Polskiego Radia w Gdańsku. Publicysta specjalizujący się w problematyce niemieckiej i skandynawskiej, autor słuchowisk i książek. Zmarł 6 stycznia 2014 r.

Andrzej Minkiewicz. Popularny dziennikarz prasy elbląskiej, reporter „Głosu Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”, wieloletni redaktor naczelny „Głosu Zamechu”. Zasłużony działacz sportowy, krzewiciel idei olimpijskiej. Zmarł 2 marca 2014 r.

Andrzej Sitek. Pracował m. in. w „Tygodniku Morskim”, „Dzienniku Bałtyckim”. „Głosie Stoczniowca” i „Namiarach”. Publicysta specjalizujący się w problematyce gospodarki morskiej i polonijnej.
Zmarł 10 marca 2014 r.

Janusz Rydzewski. Fotoreporter, artysta fotografik. Pracował w „Dzienniku Bałtyckim”, tygodniku „Panorama Północy” i miesięczniku „Morze”, jego zdjęcia publikowały liczne prestiżowe czasopisma. Wybitny twórca, nagradzany na międzynarodowych konkursach. Zmarł 17 marca 2014 r.

Lech Niekrasz. Publicysta „Dziennika Bałtyckiego” i „Tygodnika Morskiego”. Reporter i podróżnik, autor książek marynistycznych, podróżniczych i historycznych. Zmarł 8 czerwca 2014 roku.

Regina Osowicka. Redaktor Wydawnictwa Morskiego, dziennikarka Polskiego Radia w Gdańsku, wieloletnia publicystka „Dziennika Bałtyckiego”, autorka książek poświęconych Ziemi Wejherowskiej. Zmarła 1 lipca 2014 roku.

Andrzej Dziewanowski. Fotoreporter. Znakomity dokumentalista, z wielką miłością fotografował swoje miasto – Gdynię. Zmarł 27 września 2014 roku.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie członków obydwóch stowarzyszeń dziennikarskich na koleżeńskich „wypominkach” w Tawernie „Mestwin” w Gdańsku..

(tk)

 

 

Drugie wydanie „Słownika biograficznego dziennikarzy i publicystów Pomorza”

Zarządy Oddziału Morskiego SDRP i Oddziału Gdańskiego SDP podjęły decyzję o wspólnym przygotowaniu drugiego wydania – uzupełnionego i poprawionego – „Słownika biograficznego dziennikarzy i publicystów Pomorza”.Drugie wydanie „Słownika…” obejmuje lata 1945-2014.

Zespół redakcyjny w składzie: Grażyna Bral, Marzena Burczycka-Woźniak, Janusz Deręgowski, Henryka Dobosz-Kinaszewska, Alina Kietrys, Jerzy Model, Grażyna Murawska, Janusz Wikowski, Tadeusz Woźniak zakończył zbieranie nowych biogramów i aktualizacji not zamieszczonych w pierwszym wydaniu „Słownika…”. Aktualnie trwają prace redakcyjne. Publikacja drugiego wydania  jest planowana na pierwszy kwartał przyszłego roku.

 

Pierwsze wydanie „Słownika…” dostępne jest tutaj.